Szkolenia zgodne z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji prowadzone są przez Instruktorów Pierwszej Pomocy posiadających kwalifikacje zgodne z Ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz doświadczenie zdobyte w pracy w pogotowiu ratunkowym..

W zajęciach wykorzystywana jest dużą ilość sprzętu szkoleniowego (min. fantomy ?dorosłe? i niemowląt, opatrunki, tablice edukacyjne), multimedia (projektor, mikrofon nagłowny, głośnik), zabezpieczenia każdego uczestnika (rękawiczki, maseczki, płyny dezynfekcyjne).

Kładziemy duży nacisk na część praktyczną zajęć gdyż w realnej sytuacji zagrożenia życia tylko nabyte, opanowane umiejętności oraz trafne, natychmiastowe odruchy mogą uratować czyjeś istnienie.

Szkolenie jest zakończone testem teoretycznym lub/i praktycznym. Każdy uczestnik po pozytywnym zaliczeniu otrzymuje certyfikat z odpowiednimi adnotacjami.

Caduceus